تصاویر میکروسکوپی از گرده‌ گلها و گیاهان

دانه ای از گرده درخت توسکا که در مناطق پوشیده از درخت شمال امریکا بوفور ایجاد آلرژی می کند:

دانه ای از گرده درخت افرا که بخاطر چسبندگی خاص آن بیشتر توسط حیوانات به مناطق دیگر منتقل میشود:

 

دانه ای از گرده کاج:

گرده های گلی موسوم به “فراموشم مکن” که یکی از ریزترین گرده های گیاهی جهان بوده و قطر آن پنج هزارم میلیمتر است و دارای آلرژی زایی بسیار قوی می باشد:

گرده های غنی از پروتئین شبدر سفید:

گرده گل درخت ابریشم:

گرده درخت کنگر که آلرژی زا نمی باشد:

دانه های زرد مربوط به گرده های ذرت و دانه های خاکستری از گیاهی دیگر است:

دانه هایی از گرده گل کلم یا کاهو:

دانه هایی از گرده گلی موسوم به “ونوس مگس گیر”:

/ 1 نظر / 105 بازدید
behdone

لذت بردم،چقدر خدا زیباست.